آموزش وردپرس
سرخط خبرها

کارآفرینی ، طرح توجیهی

دانلود فایل ۸۵۴۷۸۱ در مورد طرح توجیهی,توجیهی,طرح,موتور,موتورخودرو,موتور جنرال,جنرال,سیستم موتور,خودرو, خودرو,امکان سنجی، کارآفرینی ، طرح توجیهی

موضوع طرح : ساخت موتور جنرال جهت خودرو نوع توليدات : موتور خودرو جنرال تعداد شاغلين : 145 نفر فرمت:PDF تعداد صفحات:16 چند خط برای شما.. این طرح شامل شرح کامل سرمایه گذاری ثابت طرح , هزینه های جاری طرح و تمامی جدول های مرتبط با آن می باشد. ...

ادامه نوشته »

دانلود فایل ۸۵۵۳۶۱ در مورد ، کارآفرینی ، طرح توجیهی

صنايع نساجي كشورمان از دير باز از توان بسيار بالا و كيفيت مطلوبي برخورداربوده و به عنوان يكي از قويترين توليد كنندگان پارچه و منسوجات در جهان سومشناخته شده است . از مشكلات بسيار عمده اي كه اين صنعت با آن برخور دار بودهعدم وجود يك محصول رنگبر داخلي جهت بيرنگ كردن پارچه يا نخ ميباشد تا پساز رنگبري كامل بتوان رنگ دلخواه و يكنواخت و با كيفيت مطلوب را بر روي آنايجاد نمود . آب اكسيژنه بعنوان رنگبر بسيار خوب و با خاصيت اكسيد كنندگيقوي و بدون تاثير جانبي نامطلوب مانند پوسيدگي در نخ و پارچه تاكنون رقيبينداشته و تاكنون نيز از خارج وارد شده است . لذا در حين تحقيق عديده اي كه دراين مورد شده به اين نتيجه رسيديم كه بهترين كمك به صنايع نساجي كشور توليدآب اكسيژنه مي باشد .   خلاصه طرح :موضوع طرح : توليد آب اكسيژنهنوع توليدات وظرفيت : آب اكسيژنه 400 تن در سالتعداد شاغلين : 22مشخصات سرمايه گذاري طرح (ارقام به ميليون ريال)سرمايه گذاري كل طرح : 6000سرمايه گذاري ثابت : 3100سرمايه در گردش : 2316در آمد ساليانه: 17000سود ويژه : 987دوره بازگشت سرمايه : 40 ماه% نرخ باز دهي سرمايه : 30 ...

ادامه نوشته »

دانلود فایل ۸۵۵۳۸۰ در مورد ، کارآفرینی ، طرح توجیهی

مراقبت از كودكان در جوامع نخستين ، شباهتهايي با زندگي امروزه داشت . برخيقبايل ، كودك را نه به خاطر خويش ، بلكه بخاطر آينده اش ارج مي نهادند . در اينجوامع ، انسانها براي تغذيه و دوري جستن از خطر ها ، در برابر حيوانات دست به تلاشمي زدند ، اما آنها كه ضعيف تر بودند ، از ميان مي رفتند . نوزادان غير طبيعي و بيمارنيز اغلب طرد مي شدند و در ميان بعضي قبايل ، حتي به دست والدين به كام مرگفرستاده مي شدند . اگر كودكي بيمار به تصادف از مراقبت مادري بهره مي برد ،زنده مي ماند . در عصر حاضر كه قرن كودك ناميده شده ، به تلاشهاي كار شناسانمسايل كودكان در تمام زمينه ها از جمله مسايل تغذيه انان افزوده شده است . درسالهاي اخير شواهد بسيار نشان مي دهد كه رشد عقلي و هوشي انسان ، با كميت وكيفيت تغذيه اش ، در زمان قبل و بعد از تولد ، پيوند كامل دارد . پژوهشهايي كه دراين زمينه صورت گرفته باز گو كننده اين حقيقت است كه تغذيه كافي و كامل برايرشد طبيعي مغز ، هم در اغاز تشكيل جنين و هم در طي نخستين ماه زندگي او ، يعنيزماني كه مغز كامل مي شود ، امري حياتي است .همچنين در پژوهشهاي ديگر روشن شده است كه بهره هوشي كودكان مب ...

ادامه نوشته »

دانلود فایل ۸۵۵۳۷۸ در مورد ، کارآفرینی ، طرح توجیهی

مقدمه :عسل تركيبي طبيعي مملو از قندها است . تمامي اين قندها ساده اند و در عسل فيبري وجود ندارد. دوتركيب مهمو فراوان عسل فروكتوز و گلوكز اند و آب سومين تركيب فراوان عسل است.غير از قندها مواد ديگري چون اسيدها ، موادمعدني و پروتئين نيز در عسل يافت ميشود. چون فروكتوز در عسلفراوان است شيريني آن از شكر بيشتراست كه تا 1.5 برابر شيرينتر هم ميشود.اهميت قندها در عسل :قند در عسل برويژگي طبيعي عسل اثرميگذارد پس :رطوبت عسل ، طول عمر عسل،انرژيزايي عسل ،مزه ،بلوري شدن عسل،رنگ و واكنش رنگ گيري عسل در اثرحرارت تحت تاثير قندهاي عسلند.اگر مقدار فروكتوز عسل را بر مقدار گلوكز موجود در عسل تقسيم كنيم عدديبه دست مي آيد كه از آن ميتوان به عنوان شاخصي براي تمايل عسل به بلورزدن استفاده كرد.همچنين نسبتمقدار گلوكز به مقدار آب در عسل هم براي اين منظور به كار ميرود. مقدار اين شاخص آخري بايد از 1.7 كمترباشدواگر از 2.1 بيشتر شد عسل سريعا بلور ميزند. هر گرم عسل 3.68 كالري انرژي دارد.رنگ عسل :رنگ عسل را در 7 طبقه تقسيم بندي ميكنند :-1 روشن همانند آب-2 بيش از حد روشن-3 روشن-4 كهربايي بسيار روشن-5 كهربايي روشن-6 كهربايي- ...

ادامه نوشته »

دانلود فایل ۸۵۵۳۷۲ در مورد ، کارآفرینی ، طرح توجیهی

طرح توجيهي توليد الكل ازخرما 300 ليتر / ظرفيت الكل 000 60 ليتر / اسيدسيتريك 000 تفاله خرما 300 تن موضوع طرح : توليد الكل از خرمانوع توليدات وظرفيت : 300 تن الكل 60 تن اسيد سيتريك 600 تن شيره خرما و 300تعداد شاغلين : 28 دوره بازگشت سرمايه : 37 ماه% نرخ باز دهي سرمايه : 33 درصد خرما موارد مصرف مختلفي دارد كه يكي به عنوان ماده غذايي مقوي به شمار ميرود و با توجه به انواع خرما با كيفيت هاي متفاوت در مواقع نوع مرغوب آنمصرف غذايي داشته و يا اينكه در تهيه نان و كيك و ساير صنايع توليد مواد غذاييخرما هاي با كيفيت پايين تر مورد استفاده قرار ميگيرد از ديگر موارد استفاده ازخرما براي مصارف دارويي و طبي از قبيل تهيه سركه الكل و اسيد و همچنين از تفالهآن به عنوان خوراك دام استفاده مي كنند و به عقيده صاحبنظران امكانات بالقوه ومتنوعي براي ديگر مصارف خرما وجود دارد كه هنوز بررسي و شناخته نشده است بقيه ي مطالب در فايل مربوطه ...

ادامه نوشته »

دانلود فایل ۸۵۵۳۷۱ در مورد ، کارآفرینی ، طرح توجیهی

طرح توجيهي توليد و بسته بندي آجيل و خشكبار 1000 تن در سال موضوع طرح: فرآوری و بسته بندی آجیل و خشکبار ظرفيت اسمي توليدات: 1000 تن نوع توليدات: انواع خشكبار بسته بندي شده تعداد شاغلين: 20 نفر در طرح حاضر انواع خشکبار پس از بوجاری به نمک و جوهر لیمو آغشته و برشته می گردند. پس از خنک شدن و انجام عمل بسته بندی، محصول نهایی به انبار انتقال می یابد… دوره بازگشت سرمايه: 1.3 سال نرخ بازدهي سرمايه: % 77.4 درصد بقيه ي جزئيات در فايل مربوطه ...

ادامه نوشته »

دانلود فایل ۸۵۵۳۶۷ در مورد ، کارآفرینی ، طرح توجیهی

مقدمه:بسته بندي به عنوان يك ابزار كارآمد سالهاست كه مورد نظر كارشناسان علم بازاريابي قرار گرفته است. ازبسته بندي تا هشت هزار سال پيش آماري در دست است كه به صورت ظروف ساخته شده از حصير و همچنينظروف گلي و لعابي در بين النهرين و مصر بوده است.استفاده از انواع مختلف بسته بندي ضمن اينكه قابليت نگهداري بهتري را به كالا ميبخشد در كسب سهم بالاتري ازبازار براي كالاي مورد نظر نيز مؤثر است.و نقش Protective نظريه پردازان بازاريابي ، دو نقش مهم براي بسته بندي متصور هستند كه عبارتند از نقشچنانكه از واژه به كار گرفته شده براي اين نقش ها نيز برميايد نقش نخست به وجه نگهداري و . Promotiveدوام حاصل از بسته بندي و نقش دوم به جنبه آگاهي دهنده و پيش برنده بسته بندي اشاره دارد.از ديگر سو توجه ناكافي به موازين بسته بندي بهداشتي موجب گشته است كه محصولات مختلف غذايي كشورعليرغم دارا بودن كيفيت بسيار خوب در بدو توليد به دليل پيدايش پاره اي آلودگيهاي ثانويه و يا عرضه در اندازهها و اشكالي خارج از استاندارد يا پسند بازار هدف نتوانند به بازارهاي جهاني راه يافته و مسير را براي افزايشسطح توليد داخلي هموار نمايند. بديهي ...

ادامه نوشته »

دانلود فایل ۸۵۵۴۲۸ در مورد پاورپوینت درباره طرح توجیهی پروار بندی گوساله, درباره طرح توجیهی پروار بندی گوساله, طرح توجیهی پروار بندی گوساله, پروار بندی گوساله,، کارآفرینی ، طرح توجیهی

فرمت فایل :power point( قابل ویرایش) تعداد اسلاید: 36 اسلاید                     مقدمه   بی گمان از قرون گذشته تا آیندگان.نوع بشر در اولین اقدامات خود رفع گرسنگی را ملاک قرار داده و خواهد داد.غذا بویزه نوع حیوانی  آننقش سرنوشت  سازی در استقالال و سلامت و پویندگی و سازندگی ملل و اقوام داشته و خواهد داشت.هرفرد و اجتماعی که ازحیث مواد غذایی فقیر می باشند اقتدار در تفکر.سیاست و اقتصاد خودرا کم کم به ورطه فنا خواهد سپردوسلطه پذیر مقتدران و ثروتمندان خواهد شد.چرا که بدون امکانات و تجهیزات مورد نیازجوامع امروزی می توان گذران عمر نموداما  بدون آذوقه و توشه هرگز .تولید و تامین مواد غذایی از انجا که از ضروریات اساسی و اولیه زندگی انسانها محسوب شده و هرگونه اهمال و سهل انگاری و غفلت در این امربا بازتابهای غیرقابل جبرانی همراه خواهد بودلذا بر ماست که امروزاین نیاز حیاتی و سرنوشت ساز ملت رابیش از پیش باور کنیم و خدایی ناکرده با کوتاهی و ضعف موجبات تباهی و انقراض و شکست آیندگان رافراهم نیاوریم که نیاز امروز را باید پاسخگو بود چر ...

ادامه نوشته »

دانلود فایل ۸۵۳۷۵۳ در مورد تهیه طرح تولید, گلدانی, گریبکس, پیکان، کارآفرینی ، طرح توجیهی

ایجاد فرصت های شغلی، کسب درآمدهای ارزی، بالا بردن سطح اقتصادی کشور، بالا بردن دانش فنی و مهارت های علمی در بخش صنعت و یا بخش های دیگر جامعه و هزاران اهداف دیگر از اهداف اصلی دولت برای قطع نیازهای خود به جوامع و دولت های دیگر می باشد و نیل به این اهداف مشارکت همه جانبه مردمی را می طلبد و تشویق برای سرمایه گذاری و حمایت دولت از مهمترین روش های میل به این اهداف می باشد. با توجه به این توضیحات ما نیز به سهم خود در اجرای طرح های اشتغال زا و همچنین برای قطع نیاز به کشورهای بیگانه خود را مسئول دانسته  و امیدواریم بتوانیم در اجرای این اهداف سهمی داشته باشیم تا در پیشگاه خداوند جوابگو باشیم.     فصل اول: کلیات و سوابق  شامل: 1-1-مشخصات  متقاضیان  طرح 2-1- معرفی اجمالی پروژه 3-1- معرفی محصول 4-1- سوابق تولید 5-1- مصرف کنندگان 6-1- مواد کاربردی 7-1- بررسی نیاز جامعه به محصول   1-1- مشخصات   متقاضیان  طرح : متقاضی  این  طرح  فردي حقیقی ميباشد که مشخصات  آن در جدول (1-1) بیان  شده است . 1_1_مشخصات متقاض ...

ادامه نوشته »

دانلود فایل ۸۵۴۰۲۱ در مورد ، کارآفرینی ، طرح توجیهی

با توجه به روند رو به رشد مصرف مواد غذايي بسته بندي شده در جهان وكشورمان ، ايجاد صنايعتبديلي و شركتهاي تعاوني صنايع بسته بندي ، جهت توليد نيازمندي هاي كشور و ايجاد اشتغال ضرورياست .آرد سوخاري درتمام منازل استفاده داردكه استفاده كنندگان ، ياكالاي مورد نظر را از فروشگاه هاتهيه مي كنند ، كه باتوجه به تعداد اندك توليد كننده اين محصول در سطح كشور تهيه اين كالا برايهمگان ميسر نمي شود ويا به طريق ابتدايي وغير بهداشتي در منازل خود اقدام به تهيه مي نمايند .بنا بر اين ، هدف از اين طرح تشويق مردم جهت استفاده از محصولات بسته بندي ، تامين نياز مردموايجاد اشتغال و درآمد براي اعضاء تعاوني و توزيع كالاي استاندارد و بهداشتي است . خلاصه طرح :موضوع طرح : احداث كارخانه آرد سوخارينوع توليدات وظرفيت : نان و سوخاري باظرفيت 300 تن درسالتعداد شاغلين : 25 نفرمشخصات سرمايه گذاري طرح (ارقام به ميليون ريال)سرمايه گذاري كل طرح : 2780سرمايه گذاري ثابت : 2300سرمايه در گردش : 300در آمد ساليانه: 3900سود ويژه : 811دوره بازگشت سرمايه : 35 ماه% نرخ باز دهي سرمايه : 35 ...

ادامه نوشته »